Tầm nhìn thương hiệu

3H

Tầm nhìn thương hiệu
Nhân văn

Con người là yếu tố quan trọng nhất.

Kinh doanh không phải là tất cả; tạo dựng quan hệ mới là điều quan trọng nhất.

Khiêm tốn

Không ngừng cố gắng để đạt được thành tích tốt hơn.

Cố gắng hết mình để đạt được chất lượng tốt và chia sẻ những giá trị đẹp đẽ.

Hài hước

Mỗi thách thức đều chứa đựng những niềm vui và những điều mới mẻ.

Có khiếu hài hước và vui tính.